HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

เงื่อนไขการรับซื้อคืน


เครื่องเพชรไอยราเจมส์ เป็นเครื่องประดับเพชรที่ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรูหราประเภทอื่นๆ  ทางร้านมีนโยบายรับคืนสินค้าประเภทเครื่องเพชรของทางร้านด้วยความเต็มใจ เพราะ "เพชร เลอค่าอมตะ ตลอดกาล"

ไอยราเจมส์ คัดสรรเพชรน้ำงามเพื่อให้ท่านได้เป็นเจ้าของ คุณภาพงานที่ปราณีตในราคาที่เหมาะสม หากวันใดวันหนึ่งท่านต้องการเงินกลับคืน ทางร้านขอรับประกันซื้อคืนเครื่องเพชรที่ท่านซื้อไป โดยมีเงื่อนไขการรับคืนดังนี้

1. สภาพเครื่องเพชรจากไอยราเจมส์ จะต้องอยู่ในสภาพดี เพชรและพลอยอยู่ครบตามจำนวนและไม่ถูกสลับเปลี่ยนเพชร ซึ่งการสลับเปลี่ยนเพชร ทางร้านสามารถตรวจสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้

2. เครื่องเพชรที่ต้องการคืน จะต้องมีใบรับประกันจากทางร้านเป็นสำคัญ การรับประกันสิ้นสุดหากใบรับประกันสูญหาย กรณีที่ใบรับประกันสูญหาย ท่านสามารถขอใหม่ได้ โดยการแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้แจ้งให้ทางแล้วในวันที่ซื้อ ถ้าท่านไม่สามารถจดจำได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบรับประกันให้ใหม่ เนื่องจากเหตุผลป้องกันเครื่องเพชรที่มาจากการโจรกรรม

3. หากเพชรเม็ดกลางเป็นเพชรที่มีใบรับรองจากสถาบัน GIA หรือ HRD จะต้องนำใบรับประกันจากสถาบันมาด้วย กรณีที่ใบรับประกันจากสถาบันสูญหาย ทางร้านจะคิดค่าออกใบรับประกันใบใหม่ตามแต่สถาบันจะเรียกค่าธรรมเนียม ทางร้านจะแจ้งให้ท่านทราบค่าบริการออกใบรับรองใหม่

4. ถ้าท่านซื้อเครื่องเพชรจากทางร้านด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางร้านขอหักค่าธรรมเนียม 3% จากการชำระด้วยบัตรเครดิต ก่อนจะนำยอดเงินจริงที่ท่านซื้อมาคำนวณหักค่าสึกหรอตามเงื่อนไขที่ทางร้านกำหนด

5. ท่านจะต้องนำเครื่องเพชรมาให้ที่หน้าร้านเพื่อให้ทางร้านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องเพชร และได้เตรียมเอกสารในการรับซื้อคืน หลังจากนั้น ทางร้านจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านภายใน 15 วันทำการ


เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 และตลอดไป

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 20%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป

ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 15%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%