HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

เงื่อนไขการเปลี่ยน - คืนสินค้าที่ออกใบรับประกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

 


บริการพิเศษสำหรับลูกค้าร้านไอยราเจมส์

  • บริการสลักชื่อฟรี 1 ครั้ง (แนะนำให้ทราบขนาดแหวนที่พอดี ค่อยทำการสลักชื่อที่แหวน)
  • บริการปรับขนาดแหวน (เพิ่มไซส์ทางร้านขยายให้ฟรี 2 ไซส์)
  • บริการปรับขนาดแหวนหรือขัดชุบแหวนให้สวยเหมือนใหม่ เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ฟรี 1 ครั้ง
  • บริการทำความสะอาดเครื่องประดับของทางร้านไอยราเจมส์ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
  • บริการหลังการขาย ไอยราเจมส์ ยินดีดูแลเครื่องประดับ ตรวจเช็คสภาพให้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
  • กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพชรหลุดจากตัวเรือน ลูกค้าสามารถนำเพชรที่หลุดเข้ามาฝังได้ใหม่ ฟรี (กรณีที่หาเพชรไม่เจอ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งทางร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนทุกครั้ง)

* ในการใช้บริการจากทางร้าน คุณลูกค้ารบกวนนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้งค่ะ


เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 20%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป

ขายกลับคืน (ไม่จำกัดเวลา) หักค่าสึกหรอ 15%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%

เงื่อนไขการรับซื้อคืนสินค้าที่ออกใบรับประกันตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 20,000-200,000 บาท
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 20%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%

เครื่องเพชรไอยราเจมส์ มูลค่า 200,001 บาทขึ้นไป
ขายกลับคืนก่อน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 15%
ขายกลับคืนหลัง 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หักค่าสึกหรอ 10%