HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนหมั้นเพชรล้อม 

เพชรที่ล้อมจะทำให้เพิ่มขนาดเพชรเม็ดกลางให้ดูใหญ่ขึ้น โดยใช้เพชรเม็ดเล็กๆ มาล้อมเม็ดกลางไว้ โบราณว่า แหวนที่มีเพชรล้อม หมายถึงจะถูกห้องล้อมด้วยบริวารรับใช้มากมาย จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีบุตรหลานมากมาย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์