ทำไมเราจึงต้องสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้าย?

การสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนั้น เป็นความเชื่อตั้งแต่ยุคกรีกและโรมันโบราณ คำว่า "วีนา อะมอริส" หรือ "หลอดเลือดแห่งความรัก" เชื่อกันว่าเป็นหลอดเลือดดำพิเศษที่เริ่มมาจากนิ้วนางข้างซ้ายและเชื่อมต่อไปยังหัวใจโดยตรง แม้ความเชื่อนี้จะเป็นเพียงเรื่องเล่า แต่เรายังสามารถพบความหมายที่ซ่อนอยู่ในประเพณีนี้

.

ผู้คนมากมายจะสวมแหวนแต่งงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันแน่นเฟ้นระหว่างพวกเขากับคนรัก เพื่อสะท้อนถึงความรักและการเชื่อมโยงระหว่างมือและหัวใจ

.

16018.jpg

.

แหวนที่ถูกสวมนิ้วนางข้างซ้ายเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อกัน วัฒนธรรมนี้แม้จะเป็นของชาวตะวันตก แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเรา

.

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะสวมแหวนนิ้วไหน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจและความรักที่คุณมีให้แก่กัน

.

2903.jpg

.

มาเลือกแหวนสวยๆ ไปมอบให้แก่คนที่คุณรักได้ที่ 
https://bit.ly/2IlkayD