เมื่อน้องสาวแต่งงานแซงหน้าพี่สาว

ธรรมเนียมที่น้องสาวแต่งงานก่อนพี่สาว น้องสาวจะเตรียมขวัญมีค่ามอบให้แด่พี่สาวในวันที่น้องสาวแต่งงาน มาจากความเชื่อว่า หากน้องสาวแต่งแซงหน้าไปก่อน พี่สาวของตนก็จะไม่ได้แต่งงานอีกเลย

ของขวัญที่นิยมมอบให้กับพี่สาว ก็เป็นแหวน ต่างหู สร้อยคอ จะเป็นทองคำหรือเป็นเพชรก็ได้ โดยพี่สาวจะต้องพึงพอใจของชิ้นนั้นๆ ด้วย และบอกกล่าวอนุญาตให้น้องสาวแต่งงานไปก่อน

กรณีน้องชายแต่งงานก่อนพี่สาวก็ยังคงถือปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เช่นกันค่ะ