HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

ลักษณะการจับเพชรในตัวเรือน

การจับเพชรในตัวเรือนมีให้เลือกหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับความชอบของผู้เป็นเจ้าของ แต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ขอให้เลือกรูปแบบที่ชอบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญว่าการจับเพชรแบบไหนจะเหมาะกับคุณ

อ่านเพิ่มเติม
กังหันแชกงหมิว

กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป โดยมีความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม