ร้านเพชร ไอยราเจมส์  แหวนเพชร
แหวนหมั้นเพชร แหวนแต่งงาน แหวนคู่

  ตระกร้าสินค้า: 0 รายการ
  Language: EN | TH
  เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
  ติดต่อเราเดี๋ยวนี้ 082.111.4455
ค้นหาข้อมูล
โปรโมชั่นเพชร แหวนเพชร เครื่องประดับ จี้แหวนกังหันแชกงหมิว เว็บบอร์ด แหล่งความรู้ แกลเลอรี่ ตรวจสอบราคาเพชร
หน้าแรก > แหล่งความรู้
Education
ความรู้เรื่องพลอย
 
การแบ่งประเภทของอัญมณี
 

การแบ่งประเภทของอัญมณี
 
     
  ประเภท  ชนิด 
  สเปสซาไทท์ หรือ สเปสซาทีน ·         ระบุโดยสี พลอยโปร่งใส สีส้มอมเหลือง 
       สีส้มอมน้ำตาล โทนสีติดส้มเสมอ 
  อัลมันไดท์ หรือ อัลมันดีน ·         ไม่มีชนิด โปร่งใส สีแดงอมน้ำตาล หรือ 
       สีแดงอมม่วง โทนสีส่วนมากจะมืด 
    ·         สตาร์ (Star) จะแสดงแอสเทอริซิม หรือสตาร์ 6 แฉก
       ปกติ จะเป็นสีม่วงแดง หรือ แดงน้ำตาลเข้ม ทั่วๆไปโทนสีจะมืด 
  ไพโรป ·         ไม่มีชนิด โปร่งใส สีแดงอมน้ำตาล หรือแดงม่วง โทนสี
       ส่วนมากจะมืด 
  โรโดไลท์ ·         สีม่วง หรือม่วงอมแดง สีติดม่วงเสมอ เป็นโกเมน 
       ที่เกิดจากการผสมกันระหว่างไพโรป และ อัลมันไดท์ 
  แอนดราไดท์ ·         ดีแมนทอยด์ (Demantoid) โปร่งใส สีเขียวอมเหลืองถึงเขียว 
       มีการกระจายแสดง (Dispersion) สูง 
  กรอสซูลาไรท์    ชนิดที่มีความโปร่งใส  
    ·         เฮสโซไนท์ (Hessonite) โปร่งใส มีสีส้มปานกลางถึงเข้ม 
       น้ำตาลส้มถึงเหลืองอมน้ำตาล 
    ·         ซาโวไรท์ (Tsavorite) พลอยจะโปร่งใส มีสีเขียวอ่อนถึง
       ปานกลางหรือเข้ม หรือเขียวอมเหลือง 
    ·         ชนิดอื่นๆจะระบุโดยสี 
       ชนิดที่มีความโปร่งแสง
    ·         จะระบุโดยสี ทั่วไปจะเป็นสีเขียว หรือชมพู 
  ควอทซ์  ·         อะมีทิสต์ (Amethyst) สีม่วงอ่อน กลาง เข้ม ถึงม่วงอมแดง 
·         ซิตริน (Citrine) สีเหลือง ส้ม ส้มน้ำตาล แดงส้ม 
·         อมีทิสต์-ซิตริน (Amethyst-Citrine) จะมีสองสีปนกัน 
   ตัวพลอยจะมีสีของอะมีทิสต์กับสีของซิตริน ส่วนมาก
   ชื่อในวงการค้าเรียกกันว่า อะมีตริน (Ametrine) หรือ
   ไทรสติน (Trystine) 
·         ร็อค คริสตัน (Rock Crystal) ไร้สี 
·         รูทิเล็ทเต็ท (Rutilated) สามารถมองเห็นผลึก
   ของเส้นเข็มรูทิลสีน้ำตาล สีทอง หรือเหลืองอ่อน
   ที่มีอยู่มากมายในตัวพลอยด้วยตาเปล่า พลอยอาจจะไร้สี
   หรือสีเทาแต่โดยทั่วไปจะไร้สี ถ้าตำหนิภายในคล้ายเส้น
 เข็มเป็นแร่ทัวมาลีน วัตถุนั้นจะเรียกว่า ทัวมาลีนเน็ทเต็ดควอทซ์  
 หรือ ซาจีไนท์ ควอทซ์
   คาโคซีไนท์ (Cacoxenite) จะเป็นสีเข้ม
   สีทองที่เกิดขึ้นในพลอยอะเมทิสต์ 
·         สโมกี้ หรือ เครนคอร์ม (Smoky or Cairngorm) โปร่งใส
   ถึงกึ่งโปร่งแสดง สีน้ำตาล เทาน้ำตาล โทนสีอ่อนถึงเข้ม 
·         โรส (Rose) โปร่งใส ถึงกึ่งโปร่งแสง สีชมพูชมพูอมม่วง 
·         มิลกี้ (Milky) โปร่งแสง ถึงทึบ สีขาวคล้ายสีน้ำนม 
   ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษ
·         อะเวนจูรีน (Aventurine) ทั่วๆ ไปจะมีสีเขียว เกิดจากแผ่น
   ไม่ก้าเล็กๆมากมาย 
·         ตาเสือ (Tiger's Eye) กึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง สีเหลืองอมน้ำตาล
   น้ำตาลอมแดง พร้อมด้วยแถบเส้นแสง (แชทโทเยนซี)
   จะเป็นคลื่น หรือตรง 
·         ตาเหยี่ยว (Hawk' Eye) โปร่งใส ถึงโปร่งแสง สีเทา-น้ำตาล
   สีเขียวถึงเหลืองอมเขียว มีแชทโทเยนซี 
·         สตาร์ (Star) มีแอสเทอริซึม (สาแหรก) ปกติจะมี 6 แฉก
   โดยทั่วไปมักเกิดกับโรสควอทซ์ (Rse Quartz) 
  คริสโซเบอริล ·         ระบุโดยสี โปร่งใส ถึงทึบ สีม่วง แดงอมส้ม เหลือง
     เขียว ฟ้า 
    
ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษ
  ·         อเล็กซานไดรท์ (Alexandrite) แสดงการเปลี่ยนสี ทั่วไป
     จะเป็นสีเขียวในแสงแดด (Daylight) และเปลี่ยนเป็นสีแดง
     ในแสงไฟ (Incandescent light) แต่สีพลอยทั่วไปจะเป็น
     สีเขียวที่ค่อนข้างมืด ถึงม่วงอมน้ำตาล 
  ·         ตาแมว (Cat's Eye) แสดงเส้นขาวคาดเดียวแบบตาแมว
     ทั่วไปตัวพลอยจะเป็นสีเหลือง เขียว น้ำตาล หรือ
     การผสมของสีเหล่านั้น 
 
·         ตาแมวเล็กซานไดรท์ (Alexandrite Cat's Eye)
แสดงทั้งสองอย่างคือ มีการเปลี่ยนสี และมีตาแมว
 


  คอรันดัม ·         ทับทิม (Ruby) โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีสีแดงอ่อน กลาง
     ถึงเข้ม ปกติจะเป็นสีแดงอมม่วง  หรือแดงอมส้ม 
  ·         ซัฟไฟร์ (Sapphire) โปร่งใสถึงโปร่งแสง มีทุกสี
     นอกจากสีแดง ปกติในตลาดการค้าทั่วไป คำว่า
     ซัฟไฟร์ (ไพลิน ) จะหมายถึงสีน้ำเงิน ถ้าสีอื่นๆจะเรียกว่า
     แฟนซีซัฟไฟร์ (Fancy) และควรใช้สีตามตัวซัฟไฟร์ เช่น
     ซัฟไฟร์สีเหลือง (Yellow Sapphire) ซัฟไฟร์เขียว
     (Green Sapphire) ซัฟไฟร์พัดพารัดชา (Padparadscha) 
     คือ ซัฟไฟร์สีส้มอมชมพู ถึงส้ม-ชมพู
     มีโทนสีอ่อน ถึงปานกลาง เป็นซัฟไฟร์ที่ได้รับความนิยม
     และรู้จักกันดี 
     ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษ
  ·         สตาร์ทับทิม (Star ruby) ทับทิมจะมีสาแหรก
     (แอสเทอริซึม Asterism) ปกติ 6 แฉก 
  ·         สตาร์ซัฟไฟร์ (Star Sapphire) มีทุกสี ยกเว้นสีแดง
     มีสาแหรก (แอสเทอริซึม Asterism) 6 แฉก 
  ·         ซัฟไฟร์คล้ายเล็กซานไดร์ (Alexandrite-like Sapphire) 
     จะเปลี่ยนสี จากน้ำเงินในแสงแดด เปลี่ยนเป็นสีม่วงในแสงไฟ  
  คาลซิโดนี  ·         คาร์นีเลียน (Carnelian) โปร่งแสงสีส้ม สีอมน้ำตาบ
     แดงอมน้ำตาล แดงอมส้มถึงแดง สีจะสว่าง
     และอ่อนกว่า ซาร์ด (Sard) 
  ·         ซาร์ด (Sard) คล้ายคาร์นีเลียน ยกเว้นสีอมน้ำตาลเข้มกว่า
     ดังน้น ซาร์ด สีจะเข้มและมืดกว่าคาร์นีเลียน 
  ·         คริโซเพรส (Chrysoprase) โปร่งแสงถึงกึ่งโปร่งแสง
     สีเขียวอมเหลือง เป็นสีเฉพาะในพลอยธรรมชาติของ
     คาลซิโดนี่ ไม่ใช่คาลซิโดนี่ที่ย้อมเป็นสีเขียว 
  ·         คริสโซโคล่าในคาลชินี (Chrysocolla in Chalcedony) 
     โปร่งแสดงถึงกึ่งโปร่งแสงสีฟ้าอมเขียว หรือฟ้า โดยสีเกิดขึ้น
     โดยตำหนิภายในของแร่ทองแดงอาจมีรูปลักษณะคล้าย
     เทอร์ควอยซ์ ที่มีคุฯภาพดี 
  ·         เพรส (Prase) โปร่งแสงถึงกึ่งโปร่งแสง สีเขียวอมเทา 
  ·         อะเก็ท (Agate) โปร่งแสงถึงกึ่งโปร่งแสงสามารถเห็นแถบ
     เส้นที่โค้งงอหรือไม่เป็นระเบียบได้ด้วยตาเปล่า เกิดได้ทุกสี
     หรืออาจจะอยู่ในรูปของสีหลายสีรวมกัน 
 
·         บลัดสโตน หรือ ฮีลิโอโทรป (พลอยเลือด)  กึ่งโปร่งแสงถึง
   ทึบพื้นพลอยเป็นสีเขียวสามารถเห็นสีแดง
     หรือน้ำตาล-แดง เป็นหย่อมๆ (จุด) ทั่วพลอย ด้วยตาเปล่า 
  ·         แจสเปอร์ (Jasper) กึ่งโปร่งแสงถึงทึบ มีทุกสี หรือการผสมกัน
     ของสีแต่างๆยกเว้นสีดำ 
  ·         มอสอะเก็ท (Moss Agae) กึ่งโปร่งแสง-โปร่งใส มีไร้สี
     สีขาว เทา สามารถมองเห็นตำหนิภายในแบบเชื้อรา (Moss) 
     ของสีต่างๆ ได้ด้วยตาเปล่า
     (แต่ส่วนมากจะเป็นสีเขียว ลักษณะคล้ายต้นไม้) 
  ·         เดนดริทริคอะเก็ต (Dendritic Agagte) กึ่งโปร่งใสถึงโปร่งแสง
     ไร้สี สีขาว หรือสีเทาสามารถมองเห็นตำหนิภายในแบบ
     เชื้อราคล้ายต้นไม้ด้วยตาเปล่า (ปกติจะเป็นสีน้ำตาลเข้มดำ) 
  ·         ออนิค (Onyx) โปร่งแสงถึงทึบแสง จะมีเส้นตรงขนาน
     เรียงกันเป็นชชั้นสี หรือแถบของสี ปกติจะสีดำ และขาว 
  ·         ซาร์ดออนิค (Sardonyx) ออนิคที่มีลายแถบสีของซาร์ด
     หรือ คาร์นี-เลี่ยน กับสีขาว หรือสีดำในแต่ละชั้น 
  ·         พลาสม่า (Plasma) โปร่งแสงถึงทึบ สีเขียวเข้ม สามารถ
     มองเห็นจุดสีขาวสีเหลือง เป็นหย่อมๆ ทั่วพลอยด้วยตาเปล่า 
  ·         มิลกี้ (Milky) กึ่งโปร่งใสถึงโปร่งแสง สีขาว-เทา 
  ·         นิลดำ (Black Chalcedony) กึ่งโปร่งใสถึงทึบ สีดำ
     ในทางการค้ามักเรียกเป็น ออนิค (Onyx) 
     ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษ
  ·         ไฟร์อะเก็ท (Fire Agage) โปร่งแสงถึงกึ่งโปร่งแสง
     สีส้มถึงน้ำตาลเข้ม-น้ำตาล มีโครงสร้างคล้ายพวงองุ่น
     (Botryoidal Structure) และจะเห็นอิริเดสเซนส์ (Iridescence) 
  ·         ไอริสอะเก็ท (Iris Agage) โปร่งแสง การแสดงของสีต่างๆ
     คล้ายสีรุ้งเกิดเกิดขึ้นจากการหักเหของแสงที่ส่องผ่าน
     จากเสี้ยนเล็กๆ ขนานกันของคาลซิโดนี่ 
  ซอยไซด์ ·         ทานซาไนท์ (Tanzanite) โปร่งใส สีน้ำเงินอมม่วง-ม่วง 
  ·         ทูไลท์ (Thulite) โปร่งแสงถึงทึบแสง สีชมพู ชมพูอมม่วง
     สีแดง 
  ·         ชนิดอื่นๆ ระบุโดยสี เช่น สีน้ำตาล เขียวอมเหลือง  
  เซอร์คอน  ·         ระบุโดยสี โปร่งใสถึงกึ่งโปร่งใส สีม่วง สีแดง ส้ม เหลือง
      เขียว น้ำเงิน และไร้สี 
  ทัวมาลีน ·         ระบุโดยสี โปร่งใสถึงทึบ มีทุกสี เรียกชื่อตามตลาดการค้า
     ซึ่งขึ้นอยู่กับสีของพลอย เช่น รูเบลไลท์(สีแดง)
     อินดิโรไลด์(สีน้ำเงิน) แอลไบท์(สีขาว) ดราไวท์
     (สีเหลือง สโกล)  
     สีดำ และ ลิดดิโคไทท์ มีลักษณะตำหนิเป็นแถบ
     สีรูป 3 เหลี่ยม 
  เทอร์ควอยซ์ ·         ไม่ได้ระบุชนิดไว้ กึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง สีฟ้า
     น้ำเงิน เขียว 
  โทแพส  ·         ระบุโดยสี โปร่งใส สีแดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน ฟ้า
     น้ำตาล และ ไร้สี 
  เบอริล  ·         มรกต (Emerald) พลอยโปร่งใส สีเขียวอ่อน กลาง
     ถึง เข้ม อาจมีสีเขียวอมฟ้า หรือ เขียวอมเหลืองเล็กน้อย 
  ·         อะคัวมารีน (Aquamarine) พลอยโปร่งใส สีเขียวอมฟ้า
     ฟ้าอมเขียวถึงน้ำเงิน ปกติโทนสีจะอ่อน 
  ·         มอร์แกไนท์ (Morganite) พลอยโปร่งใส สีชมพู
     ถึงชมพูอมม่วง ปกติสีจะอ่อน อาจมีสีชมพูอมส้ม ถึงน้ำตาล 
  ·         โกชีไนท์ (Goshenite) พลอยโปร่งใส ไร้สี 
  ·         ฮีลิโอดอร์ หรือ โกลเด้น (Heliodore or Goledn) 
     พลอยโปร่งใส สีเหลืองอมเขียว สีเหลืองถึงเหลือง อมน้ำตาล 
  เพอริดอท
·         ไม่ได้ระบุชนิดไว้ พลอยโปร่งใส สีเขียวอมเหลือง เขียวอม
   น้ำตาล 
  มาลาไคท์
·         ไม่ได้ระบุชนิดไว้ พลอยทึบแสง สีเขียวมักมีแถบสีเขียวคาด
   เป็นลาย 
  ลาพิส-ลาซูลี่ ·         ลาพิส (Lapis) พลอยกึ่งโปร่งแสงถึงทึบแสง สีน้ำเงินอมม่วง 
  สปอดูมีน
·         คุณไซท์ (Kunzite) โปร่งใส สีชมพู ถึง ม่วงชมพู ปกติโทนสี
   จะอ่อน 
 
·         ฮิดเดนไนท์ (Hiddenite) โปร่งใส มีสีเขียวอ่อน ถึงกลาง
   มีลักษณะที่คล้ายมรกต 
  หยก  หรือ หยกเจไดท์  ·         ระบุโดยสี พลอยกึ่งโปร่งใสถึงทึบแสง มีทุกสียกเว้นสีน้ำเงิน 
  โอปอล (Opal)
·         สีขาว (White) จะแสดงสีการเล่นสี โปร่งแสง ถึงกึ่งโปร่งแสง
   ตัวพลอยจะมีพื้นสีขาว 
·         สีดำ (Black) จะแสดงการเล่นสี โปร่งแสง ถึงทึบ สีดำ เทาดำ
   หรือสีอื่น ๆ ทีเข้ม ๆ  
·         ไฟร์ หรือ แมกซิกัน (Fire or Mexican) โปร่งใส ถึงกึ่งโปร่งใส
   มีทั้งแสดงการเล่นสี และไม่มีการเล่นสี ทั่วไป จะมีสีส้ม เหลือง
   น้ำตาลหรือแดง ถ้าพวกที่มีสีแดง เรียกได้อีกชื่อว่า เชอรี่ โอปอล
   (Cherry Opal) 
·         คริสตัล (Crystal) โปร่งใส ถึงกึ่งโปร่งใส ไร้สี พร้อมด้วยการเล่นสีเล็กน้อย 
·         เจลลี่ หรือ วอเทอร์ (Jelly or Water) โปร่งใส ถึงกึ่งโปร่งใส ไร้สี
   พร้อมด้วยการเล่นสีเล็กน้อย 
·         โบลเดอร์ (Boulder) โอปอลที่เป็นแผ่นบางๆ และมีแผ่นเมริกส์
   (Matrix) ติดอยู่ พร้อมด้วนการเล่นสี 
·         คอมมอน (Common) โปร่งแสง ถึงทึบแสง พลอยจะเป็นสีอะไรก็ไม่แต่
   ไม่มีการเล่นไฟ 



พบกับเรื่องน่ารู้อื่น ๆ ที่น่าสนใจ คลิกที่นี่

 Education
 
ความรู้เรื่องเพชร
ความรู้เรื่องเพชรทั่วไป
ความรู้เรื่องพลอย
ความรู้เรื่องเครื่องประดับ
ความรู้เรื่องมุก
โลหะมีค่า
ความรู้เรื่องแหวน(แหวนเพชร)
แต่งงาน Wedding


 Contents
 
โปรโมชั่นเพชร
เกี่ยวกับเรา
แบบแหวนเพชร(แหวนหมั้นเพชร)
แบบแหวนเพชรคู่(แหวนแต่งงาน)
แบบแหวนเพชรแถว
แบบแหวนชาย
แบบจี้เพชร
แบบต่างหูเพชร
แบบสร้อยข้อมือเพชร
แบบสร้อยคอเพชร
อัญมณีเสริมราศี
ผลงานของเรา
แบบตัวอักษรสลักชื่อ
คำถามที่พบบ่อย
ความเห็นลูกค้า
บริการลูกค้า
นโยบายคืน เปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ของเรา
Clearance Sale


 Events
 
ประกวดภาพถ่าย
ข่าวสมัครงาน
แผนที่ร้านไอยราเจมส์
Aiyara 4C's Application
ฟังเพลงที่ใช้ในงานแต่ง
ลิงค์แนะนำ