HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

  • ขนาดวงแหวน ของไทย ใช้ตามมาตรฐานของฝรั่งเศส (FRA)
  • หากมีแหวนอยู่แล้ว ใช้ไม้บรรทัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง (วงในของแหวน) แล้วเทียบขนาดจากช่อง MM คือ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในของแหวน ว่ามีขนาดกี่มิลลิเมตร แล้วเทียบขนาดตามมาตรฐานได้เลย

มีข้อแนะนำเพิ่มเติม
1. แหวนบางแบบ ถ้าวัดขนาดพลาดไป อาจแก้ไขขนาดไม่ได้ ต้องยุบตัวเรือนแล้วทำใหม่เลย ฉะนั้นแนะนำว่าพยายามอย่าวัดขนาดแหวนเอง ควรไปที่ร้านที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะแหวนที่มีก้านแหวนบางเราจะใช้ขนาดวงแหวนที่เล็กกว่าแหวนที่มีก้านหนา หรือตัวแหวนกว้างเสมอ

2. ขณะที่อากาศเย็น จะทำให้เนื้อบริเวณนิ้วหดลงเล็กน้อย ในขณะที่อากาศร้อน หรือเพิ่งเดินทางมาร่างกายมีความร้อนสูงกว่าปกติ จะทำให้แหวนที่ใส่อยู่คับลงได้

3. หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรสวมแหวนไว้ตลอดเวลา เพราะนิ้วอาจบวมจนถอนแหวนไม่ได้ และหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรซื้อแหวนโดยใช้ขนาดนิ้วขณะตั้งครรภ์ เพราะเมื่อคลอดบุตรแล้ว ขนาดนิ้วจะเล็กลงเสมอ

INCHES

MM

HK

JAP

USA

UK

FRA

GER

SWIT

.52

13.21

3

2

2

D

41 ½

13 ¼

1 ½

.536

13.61

5

3

2 ½

E

42 ¾

13 ¾

2 ¾

.553

14.05

6

4

3

F

44

14

4

5

G

45 ¼

5 ¼

.569

14.45

7.5

3 ½

14 ½

6 ½

3 ¾

H

46 ½

6 ½

.585

14.86

9

7

4

H ½

15

4 ¼

I

47 ¾

7 ¾

.601

15.27

10

8

4 ½

I ½

15 ¼

J

49

9

.618

15.70

11

9

5

J ½

15 ¾

K

50

10

.634

16.10

12

5 ½

L

51 ¾

16

11 ¾

11

L ½

.650

16.51

13

12

6

M

52 ¾

16 ½

12 ¾

.666

16.92

14.5

13

6 ½

N

54

17

14

.683

17.35

16

14

7

O

55 ¼

17 ¼

15 ¼

.699

17.75

17

15

7 ½

P

56 ½

17 ¾

16 ½

.716

18.19

18

16

8

Q

57 ¾

18

17 ¾

.732

18.59

19

17

8 ½

18 ½

R

59

19

.748

18.99

20.5

18

9

19

S

60 ¼

20 ¼

.764

19.41

22

19

90 ½

19 ½

T

61 ½

21 ½

.781

19.84

23

20

10

T ½

20

21

10 ¼

U

62 ¾

22 ¾

.797

20.24

24

22

10 ½

U ½

20 ¼