HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB 27,300.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 51 เพชร 1 เม็ด 9 ตังค์ ราคา 13,100 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 59 เพชร 1 เม็ด 12 ตังค์ ราคา 14,200 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน