HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB 27,800.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 48 เพชร 1 เม็ด 9 ตังค์ เพชร 2 เม็ด 3 ตังค์ ราคา 13,900 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 50 เพชร 1 เม็ด 8 ตังค์ เพชร 2 เม็ด 4 ตังค์ ราคา 13,900 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน