HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB 22,000.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 49 เพชร 1 เม็ด 1 ตังค์ ราคา 9,600 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 53 เพชร 1 เม็ด 1 ตังค์ ราคา 12,400 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน