HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB 19,600.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 49 เพชร 1 เม็ด 3 ตังค์ ราคา 8,600 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 57 เพชร 1 เม็ด 5 ตังค์ ราคา 11,000 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน