HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB25,500.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 49 เพชร 1 เม็ด 9 ตังค์ ราคา 10,500 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 59 เพชร 1 เม็ด 13 ตังค์ ราคา 15,000 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน