HOTLINE     082.111.4455     082.111.5544     082.111.5566     082.111.6655

แหวนคู่

THB 22,700.00

แหวนหญิงขนาดนิ้ว 50 เพชร 3 เม็ด 6 ตังค์ ราคา 10,000 บาท
แหวนชายขนาดนิ้ว 57 เพชร 3 เม็ด 9 ตังค์ ราคา 12,700 บาท
*ราคาแหวนอาจจะขึ้นลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดนิ้วและน้ำหนักตัวเรือน