ข้อคำนึงในการเลือกซื้ออัญมณี

 

การเลือกซื้ออัญมณีเนื้อใสจะต้องคำนึงถึงความสวยงามของสี

และประกายเป็นอันดับแรก

เพราะอัญมณีที่มีเนื้อใสนอกจากจะมีสีที่สดสวยงามแล้ว

ยังต้องมีสีที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดและมีปริมาณประกายที่มากด้วย

        กรณีที่ใช้แสงสว่างจากหลอด Day Light 99 ดูอัญมณีสีแดงให้ทอนคุณภาพสีลงประมาณ 10 % เนื่องจากปริมาณแสงสว่างจากหลอดไฟจะแตกต่างจากแสงธรรมชาติ ทำให้ดูสวยงามขึ้นกว่าที่เป็นจริง

        สำหรับการเลือกอัญมณีสีน้ำเงิน  ไม่ควรซื้อหน้าฝน เพราะแสงในช่วงฝนจะทำอัญมณีสีน้ำเงินสูดสวยหวานกว่าที่เป็นจริง หากจะซื้อควรเทียบด้วยพลอยต้นแบบที่เป็นตัวอย่าง (Master Stone)

        หากอัญมณีที่เลือกซื้อมีตำหนิภายในปรากฏให้เห็น ก็ควรจะเลือกที่มีปริมาณตำหนิไม่มากตำหนิควรมีขนาดเล็ก ไม่ควรเห็นตำหนิได้ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากทางด้านหน้าพลอย ตำหนิที่เห็นควรมีสีที่ไม่แตกต่างหรือโดดเด่นจากเนื้อสีของอัญมณี

        อัญมณีที่มีสีไม่สมบูรณ์ มักจะมีเนื้อใสสะอาด เช่น ทับทิมที่มี เฉดสีม่วง, ไพลินที่มีสีฟ้าอ่อน หรือพลอยสี ยิ่งสดยิ่งเข้มก็ยิ่งจะมีตำหนิมาก

ประการที่สอง ควรมีรูปร่างที่ได้สัดส่วน รูปทรงไม่เบี้ยว

ประการที่สาม เหลี่ยมมุมที่มีการเจียระไนควรเป็นระเบียบ มีความคมชัดทุกเหลี่ยมมุม

Visitors: 125,094