0.40-0.49 CTS.

                

 

All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.

เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent  ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง

ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

 

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA

เรายินดีให้บริการผ่าน Line

 

Stock น้ำหนัก สี ควาฒสะอาด เลข GIA ราคาบาท 
15019 0.40 G VS2    
9896 0.40 H VVS2    
15020 0.41 H IF    

 

Stock น้ำหนัก สี ความสะอาด เลข GIA  ราคา/บาท  
16251 0.40 D VVS2 5446548608  44,100
16252 0.40 D VVS2 6445808682 44,100

16142 0.40 E VVS1 2447737629 46,600
16147 0.40 E VVS2 1433996509 41,500
16161 0.40 E VS1 2438737347 36,500
16163 0.40 E VS1 1443123131 36,500
16164 0.40 E VS1 6441438675 36,500
16165 0.40 E VS1 5443840713 36,500
16060 0.40 E VS1 1443123685 36,500
16065 0.40 E VS1 6445123050 36,500

16150 0.40 F VVS2 2447438471 39,000
16167 0.40 F VS1 2438997573 34,000

16141 0.41 D VVS1 1428633254 50,300
16193 0.41 D VVS2 2436047666 45,200

16253 0.41 E VVS2 7432658365 42,600
16268 0.41 E VVS2 7441741746 42,600
16231 0.41 E VS1 5446688266 37,400

16162 0.41 E VS1 5443230658 37,400
16054 0.41 E VS1 7441314526 37,400

16143 0.41 F VVS1 3445841389 43,900
16254 0.41 F VVS2 1443995492 40,000

16063 0.42 D VS1 5443736751 41,000
16148 0.42 E VVS2 2448262841 43,600
16149 0.42 E VVS2 6441840101 43,600

16237 0.42 F VVS2 7442846160 41,000
16255 0.42 F VVS2 7433489637 41,000
16269 0.42 F VVS2 2444585286 41,000
16168 0.42 F VS1 6432998782 35,700
16270 0.43 D VS1 2225661475 41,900
16256 0.44 E VVS2 2457050574 45,700
16284 0.45 E VVS1 2427760146 55,300
Visitors: 88,386