0.40-0.49 CTS.

                

 

All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.

เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent  ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง

ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

 

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA

เรายินดีให้บริการผ่าน Line

 

Stock น้ำหนัก สี ควาฒสะอาด เลข GIA ราคาบาท 
15019 0.40 G VS2    
9896 0.40 H VVS2    
15020 0.41 H IF    

 

Stock น้ำหนัก สี ความสะอาด เลข GIA ราคา/บาท  
16251 0.40 D VVS2 5446548608 42,800
16252 0.40 D VVS2 6445808682 42,800
16156 0.40 D VS1 6445531138 37,900
16142 0.40 E VVS1 2447737629 44,100
16147 0.40 E VVS2 1433996509 40,400
16161 0.40 E VS1 2438737347 35,500
16163 0.40 E VS1 1443123131 35,500
16164 0.40 E VS1 6441438675 35,500
16165 0.40 E VS1 5443840713 35,500
16060 0.40 E VS1 1443123685 35,500
16065 0.40 E VS1 6445123050 35,500
16080 0.40 E VS2 1433998531 31,800
16082 0.40 E VS2 6441495061 31,800
16150 0.40 F VVS2 2447438471 37,900
16167 0.40 F VS1 2438997573 33,000
16169 0.40 F VS1 7446230851 33,000
16141 0.41 D VVS1 1428633254 47,700
16193 0.41 D VVS2 2436047666 43,900
16153 0.41 D VS1 1445420883 38,900
16055 0.41 D VS1 1448230788 38,900
16061 0.41 D VS1 5446314019 38,900
16068 0.41 D VS1 5433997582 38,900
16069 0.41 D VS1 2448736793 38,900
16253 0.41 E VVS2 7432658365 41,400
16268 0.41 E VVS2 7441741746 41,400
16231 0.41 E VS1 5446688266 36,400
16159 0.41 E VS1 6422962682 36,400
16162 0.41 E VS1 5443230658 36,400
16054 0.41 E VS1 7441314526 36,400
16235 0.41 E VS2 6445790544 32,600
16143 0.41 F VVS1 3445841389 42,700
16254 0.41 F VVS2 1443995492 38,900
16223 0.41 F VS2 7436853141 31,400
16063 0.42 D VS1 5443736751 39,800
16079 0.42 D VS2 2396767574 34,700
16148 0.42 E VVS2 2448262841 42,400
16149 0.42 E VVS2 6441840101 42,400
16225 0.42 E VS2 7438965864 33,400
16237 0.42 F VVS2 7442846160 39,800
16255 0.42 F VVS2 7433489637 39,800
16269 0.42 F VVS2 2444585286 39,800
16168 0.42 F VS1 6432998782 34,700
16270 0.43 D VS1 2225661475 40,800
16256 0.44 E VVS2 2457050574 44,400
16284 0.45 E VVS1 2427760146 52,300
16289 0.45 G VS2 2436344675 34,900
16291 0.46 E VVS2 2446231058 49,000

 

 

Visitors: 66,579