0.40-0.49 CTS.

                

 

All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.

เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent  ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง

ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

 

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA

เรายินดีให้บริการผ่าน Line

 

Stock น้ำหนัก สี ควาฒสะอาด เลข GIA ราคาบาท 
15019 0.40 G VS2    
9896 0.40 H VVS2    
15020 0.41 H IF    

 

Stock น้ำหนัก สี ความสะอาด เลข GIA ราคาบาท 

16151 0.40 D VS1 2447230051 44,928

16154 0.40 D VS1 2446434321 44,928
16155 0.40 D VS1 2448531147 44,928
16156 0.40 D VS1 6445531138 44,928

16158 0.40 D VS1 6442584725 44,928
16056 0.40 D VS1 1445737148 44,928
16062 0.40 D VS1 7442421963 44,928
16142 0.40 E VVS1 2447737629 50,544
16147 0.40 E VVS2 1433996509 46,332
16160 0.40 E VS1 6431736393 42,120
16161 0.40 E VS1 2438737347 42,120
16163 0.40 E VS1 1443123131 42,120
16164 0.40 E VS1 6441438675 42,120
16165 0.40 E VS1 5443840713 42,120
16060 0.40 E VS1 1443123685 42,120
16065 0.40 E VS1 6445123050 42,120
16080 0.40 E VS2 1433998531 37,908
16081 0.40 E VS2 6422987655 37,908
16082 0.40 E VS2 6441495061 37,908
16150 0.40 F VVS2 2447438471 43,524
16167 0.40 F VS1 2438997573 39,312
16169 0.40 F VS1 7446230851 39,312
16083 0.40 F VS2 6412402261 36,504
16141 0.41 D VVS1 1428633254 54,686
16193 0.41 D VVS2 2436047666 50,400
16153 0.41 D VS1 1445420883 46,051
16055 0.41 D VS1 1448230788 46,051
16061 0.41 D VS1 5446314019 46,051
16068 0.41 D VS1 5433997582 46,051
16069 0.41 D VS1 2448736793 46,051
16070 0.41 D VS1 5443737289 46,051
16159 0.41 E VS1 6422962682 43,173
16162 0.41 E VS1 5443230658 43,173
16166 0.41 E VS1 6445916292 43,173
16054 0.41 E VS1 7441314526 43,173
16143 0.41 F VVS1 3445841389 48,929
16144 0.42 D VVS2 2447841463 51,597
16063 0.42 D VS1 5443736751 47,174
16078 0.42 D VS2 3435073214 41,278
16079 0.42 D VS2 2396767574 41,278
16148 0.42 E VVS2 2448262841 48,649
16149 0.42 E VVS2 6441840101 48,649
16168 0.42 F VS1 6432998782 41,278
16146 0.43 D VVS2 2446841586 52,826
Visitors: 53,635