• จี้กังหันแชกงหมิว
  21,600.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  21,600.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  7,200.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  5,700.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  7,200.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  16,800.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  16,800.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  12,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  18,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  18,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  7,200.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  9,600.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  30,000.00 ฿
  50,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  16,800.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  18,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  13,200.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  13,200.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  8,400.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  6,600.00 ฿
  11,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  8,400.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-40%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  8,400.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-40%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  10,800.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-40%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  10,800.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-40%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  15,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-40%)

                         กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้ ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งดีเข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป โดยมีความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้
ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ