• จี้กังหันแชกงหมิว
  25,200.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  8,400.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  19,600.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  14,000.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  21,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  21,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  8,400.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  11,200.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  19,600.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  21,000.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  15,400.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  15,400.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  9,800.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-30%)
 • จี้กังหันแชกงหมิว
  9,800.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  12,600.00 ฿
  17,950.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  12,600.00 ฿
  17,950.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  17,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  17,500.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  38,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  38,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  38,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  38,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  31,500.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-30%)
 • แหวนกังหันแชกงหมิว
  31,500.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-30%)

                          

กังหันทั้ง 4 ใบหมุนไปมาได้                                                                                 ช่วยดึงดูด นำพาสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตและปัดเป่าสิ่งไม่ดีพัดออกไป

โดยมีความหมายของใบพัดทั้งสี่ดังนี้

ใบที่ 1. เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย
ใบที่ 2. สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
ใบที่ 3. โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา
ใบที่ 4. คิดหวังสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

Visitors: 117,968