ตำนานแห่งเพชร

        

เพชร เริ่มต้นจากการเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงของเจ้าผู้ครองดินแดนแห่งชมพูทวีป

โดยได้ถูกค้นพบและนำออกสู่สายตาของชาวโลกผ่านทางชาวอินเดีย

มาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลนับพันปี เรื่อยมาจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 18

ก็เริ่มร่อยหรอและหมดไปจากผืนดิน

          ต่อมาในปีคริสตศักราชที่ 1725 เพชรได้ปรากฎตัวขึ้นในป่าดงดิบของประเทศบราซิล และเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นตามลำดับในหมู่คนทั่วไป 

          จนกระทั่งปีคริสตศักราชที่ 1866 แห่งเพชรยุคใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการพบเพชรน้ำหนักถึง 21 กะรัตในประเทศแอฟริกาใต้

          ถัดมาอีกสามปีก็เกิดความตื่นตัวในการค้นหาเพชรกันขนานใหญ่ในทวีปแอฟริกา เมื่อมีการพบผลึกเพชรสีขาวอมน้ำเงินหนักมากถึง  83.50  กะรัต ที่ใกล้ๆ แม้น้ำออเรนจ์ (Orange River) โดยเด็กเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งซึ่งต่อมาเพชรเม็ดนี้ได้รับสมญานามว่า “Star of Africa” (ดวงดาราแห่งแอฟริกา)

          ในปัจจุบันได้มีการพบเพชแหล่งใหม่ๆ ในทวีปแอฟริกาไม่ว่าจะเป็น แทนซาเนีย, บอตสวานา, ซาอีร์ อีกทั้งยังมีการพบเพชรในประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศรัสเซียอีกด้วย

          ถึง แม้ปัจจุบันแหล่งเพชรดิบจะหมดไปจากอินเดียแล้วก็ตาม แต่อินเดียก็ยังเป็นแหล่งเจียระไนเพชรขนาดเล็ก (ขนาดต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเพชร ด้วยเหตุที่อินเดียมีค่าแรงถูกและชาวอินเดียมีทักษะในการเจียระไนสืบทอดกัน มานับพันปี

          แต่สำหรับผลึกเพชรที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพดีก็มักจะส่งไปเจียระไนที่สหรัฐอเมริกา, เบลเยียม, และอิสราเอล  ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของช่างเจียระไนเพชรฝีมือดี

          ประเทศไทยถือเป็นตลาดผู้บริโภคเพชรคุณภาพสูง รัฐบาลให้ส่งเสริมการเจียระไนเพชรในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเป็นหลัก แต่ก็มีปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการเจียระไนพลอยสี (Colored Stone) ฝีมือการเจียรเพชรของช่างชาวไทยจัดอยู่ในระดับปานกลางของอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชร

          เดิมชาวอินเดียคิดว่าเพชรเจริญเติบโตในพื้นดินเช่นเดียวกับเมล็ดพืช จึงได้ทำการชั่งน้ำหนักเพชรโดยเปรียบเทียบกับเมล็ดของต้นคารอบ (Carob Tree) ซึ่งเมล็ดคารอบจะมีน้ำหนักที่แทบจะเท่ากันทุกเม็ด โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 205 มิลลิกรัม

Visitors: 121,350