ทำไมเพชรถึงแข็งที่สุดในโลก

 

เพชรเกิดจากการรวมตัวกันของผลึกคาร์บอน ภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่สูงมาก

(แรงดันประมาณ 3 ล้านปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 5,000 องศาเซลเซียส)

ภายในเปลือกโลก

 

รูปทรงของเพชรดิบที่สมบูรณ์นั้นจะมีฐานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปลายหัวท้ายแหลมเป็นทรงพีระมิดมาประกบกัน

โดยมากมักจะ นำเพชรดิบรูปทรงนี้มาเจียระไนเป็นเพชรทรงกลม  เพชรนั้นมี ความแข็งถึง 10

ซึ่งเป็นค่าสุงสุดตามมาตรฐานความแข็งของอัญมณีทั่วๆ ไปทำให้เพชรเป็นอัญมณีที่แข็งที่สุดในโลก 

การที่เพชรมีค่าดัชนีหักเหจำเพาะเป็นของตัวเอง (2.17) ทำให้สัดส่วนที่ดีที่สุดเมื่อมองจากด้านข้าง

สำหรับการเจียระไนเพชรรูปทรงกลมคือ  1:2 ถึง 1:3 (นับจากหน้าตัดเพชรถึงขอบ และจากขอบถึงก้นเพชร)

เพราะจะทำให้แสงที่ตกกระทบไปที่เพชรสะท้อนเปล่งประกายกลับมาเ ข้าสู่ตาได้เต็มที่

Visitors: 125,098