Solitaire

แหวนหมั้นเพชรเดี่ยว

ลักษณะแหวนหมั้นนี้ จะมีเพชรประดับเพียง 1 เม็ดบนยอด เป็นที่นิยมในต่างประเทศ มีความหมายว่า รักเดียวใจเดียว เป็นรักแท้และรักนิรันดร์

แหวนหญิง เพชรเม็ดเดี่ยว Solotaire

 • แหวนเพชรหญิงเม็ดเดี่ยว
  22,800.00 ฿
  28,500.00 ฿  (-20%)
 • แหวนเพชรหญิงเม็ดเดี่ยว
  37,200.00 ฿
  46,500.00 ฿  (-20%)
 • แหวนเพชรหญิงเม็ดเดี่ยว
  29,200.00 ฿
  36,500.00 ฿  (-20%)
 • แหวนเพชรหญิงเม็ดเดี่ยว
  26,800.00 ฿
  33,500.00 ฿  (-20%)