วิธีการดูเพชร Heart & Arrows

     เพชร Heart & Arrows   คือ เพชรเหลี่ยมเกสร  Brilliant cut  ที่มี 57 เหลี่ยม (บางครั้งจะนับด้านบนเป็น 58 เหลี่ยม) ขึ้นชื่อว่า เป็นเพชรที่ได้รับการเจียระไนสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทั้งในเรื่องสัดส่วน (Proportion), ความสมมาตร (Symmetry) และการขัดเงา (Polish)  ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญ, ความประณีตและความแม่นยำในการเจียระไน เหลี่ยมเพชร (facet) ทุกเหลี่ยมให้ได้ตำแหน่ง ขนาด ที่ไม่ผิดเพี้ยน Heart & Arrow  มักจะมีประกายไฟ การสะท้อนแสง ที่ดีกว่าเพชรเหลี่ยมเกสรโดยทั่วไป

     ที่มาของเพชร H&A

     แพทเทิร์นเพชรแบบ Hearts and Arrows นั้นได้รับการค้นพบครั้งแรกด้วยกล้องแบบ Firescope แบบโบราณที่ประดิษฐ์โดย Dr.Kazumi Okuda ในช่วงปีค.ศ. 1970

     ซึ่งเมื่อเรามองเพชร H&A จากด้านบนด้วยกล้องแบบ Firescope หรือ Ideal scope  ลักษณะที่มองเห็นจะคล้ายกับลูกศร (Arrows) และเมื่อมองจากด้านล่างเพชร จะมองเห็นเป็นรูปหัวใจ (Hearts) พอมาเรียกรวมกันจึงกลายเป็นชื่อ Hearts & Arrows

     ความพิเศษของ  เพชร Heart & Arrow  นอกจากจะการเจียระไนได้สัดส่วนสวยงามที่สุดแล้ว ยังมีความพิเศษที่เพชรแบบอื่นๆ ไม่มี  คือ ถ้ามองจากด้านบนของเพชร (Table) จะมองเห็นลูกศร หรือบางคนเรียกว่าลูกธนู 8 ดอก พุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเพชร  และถ้ามองด้านก้นเพชร (Culet) จะเห็นเป็นรูปหัวใจ 8 ดวง วิ่งเข้าจุดศูนย์กลาง  จะเห็นเท่าๆ กันและเห็นพร้อมกันครบทุกดวง

      ซึ่งรูปทรงหัวใจและลูกศรทั้ง 8 ในเพชร Heart & Arrow (Grading the Hearts) จะต้องมีขนาด, รูปทรงที่เท่ากัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหัวใจสมบูรณ์ไม่ขาดแหว่งหายไป  ตัวลูกศรต้องมองเห็นทั้งส่วนด้ามศรและหัวศร และจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน  หัวลูกศรทั้ง 8 จะต้องสัมผัสกับ Girdle (ส่วนขอบเพชร) ถึงจะถือว่าสมบูรณ์

Visitors: 125,093