คำศัพท์เพชรในใบรับรอง GIA ที่ควรรู้

ลักษณะร่องรอยภายนอก

 •       Cavity (รอยเว้าแหว่ง) เป็นรอยแตกที่เกิดเป็นรอยเว้าแหว่งอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เพชรมีคุณภาพต่ำ
 •       Extra Facets (เหลี่ยมเกิน) เป็นเหลี่ยมที่มีเกินกว่าเหลี่ยมมาตรฐานตามปกติ เกิดจากการเจียรลบรอยตำหนิที่อยู่บนผิวนอก
 •       Natural (เหลี่ยมธรรมชาติ) มักจะพบตรงส่วนของพาวิเลียนบริเวณใต้เกอร์เดิล ไม่สามารถเจียรออกได้
 •       Nick (รอยกระเทาะเล็กๆ) สามารถชักเงาออกได้ มักพบเห็นบริเวณเกอร์เดิล บางครั้งการเจียรรอยกะเทาะเล็กๆ นี้ออกทำให้เกิดเป็นเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น (Extra Facet) จากจำนวนเหลี่ยมปกติ
 •       Pit (รูเล็กๆ) มีลักษณะเป็นรูเล็กๆ บนผิวเพชร อาจจะเกิดจากการเจียรผลึกเล็กๆ ที่อยู่ภายในเนื้อแต่ใกล้ผิวเพชรออก เหลือร่องรอยของรูเล็กๆ ไว้
 •       PolishingLines (รอยจานเจียร) เป็นรอยที่เกิดจากร่องจานเจียร และไม่ได้ชักเงาออกให้เรียบร้อย เป็นความบกพร่องในเรื่องความประณีต
 •       Scratches (รอยขนแมว) มักพบตรงผิวเรียบของเหลี่ยมเพชร มีลักษณะเป็นรอยขีดข่วนบางๆ ที่ผิวซึ่งสามารถชักเงาออกได้
 •       Trigon (ร่องรอยรูปสามเหลี่ยม) เป็นลักษณะตามธรรมชาติที่ปรากฎให้เห็นได้ จะพบอยู่ในบริเวณเหลี่ยมธรรมชาติ

 

ลักษณะร่องรอยภายใน

 •       Cleavage (รอยแยกแนวเรียบ) มีลักษณะเป็นรอยแตกที่เรียบเป็นแผ่น มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งเพชรออกจากกัน โดยการเคาะตรงบริเวณมุมของรอยแยกแนวเรียบ
 •       Feathers(ตำหนิรูปขนนก) เป็นชื่อเรียกรอยแตกที่อยู่ในเนื้อเพชร เป็นผลเสียต่อการประเมินคุณภาพด้านความสะอาด
 •       Fracture (รอยแตก) ถือเป็นตำหนิที่ร้ายแรงและมีผลเสียต่อความสวยงามของเพชร อาจจมีผลต่อความคงทนหากตำหนิมีขนาดใหญ่ และกินบริเวณกว้างจากฝั่งถึงฝั่งขึ้นมาถึงบริเวณผิวภายนอก
 •       Girdle Bearding (รอยแตกเล็กๆ) มีลักษณะเป็นรอยแตกเล็กๆ มองดูคล้ายขนเคราของผู้ชาย เกิดจากแรงกระแทกของการเจียรหรือการชักเงาที่เกอร์เดิล สามารถกำจัดได้ด้วยการชักเงา
 •       Graining Lines, Growth Lines (รอยเส้นการเจริญเติบโต) เป็นผลจากความไม่ปกติในการก่อตัวของผลึกเพชร มีลักษณะเป็นเส้นตรงใส โดยอาจจะพบเพียงหนึ่งเส้นหรือหลายเส้นในเนื้อเพชร
 •       Inclusions (ตำหนิภายใน) ที่เป็นตำหนิรูปรอยนิ้วมือหรือผลึกต่างๆ ภายในเพชร ถือเป็นร่องรอยที่ใช้ตรวจสอบและยืนยันเอกลักษณ์ของเพชร
 •       Laser Lines (รอยเลเซอร์) เป็นร่องรอยที่เหลือจากการกำจัดตำหนิที่ไม่ต้องการออกด้วยแสงเลเซอร์มีลักษณะเป็นเส้นขาวขุ่น 
 •       Pinpoints (ตำหนิปลายเข็ม) เป็นผลึกที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ หากตำหนิปลายเข็มรวมกันอยู่มากๆ ก็จะถูกเรียกว่า “Cloud”
Visitors: 117,978