เพชรใต้ผืนโลก

 

เพชรนั้นเกิดภายใต้เปลือกโลกใกล้กับบริเวณที่เป็นจุดหลอมเหลว

(Molten Area) ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า พันล้านปีก่อนที่เพชรจะค่อยๆ

ขยับขึ้นมาสู่เปลือกโลกโดยผ่านออกมากับลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟ

 

          มีดินอยู่สองชนิดที่มักจะขุดพบเพชรคือ Kimberlite และ Lamproite  กว่าจะได้เพชรที่เจียรไออกมา 1 กะรัตนั้น

(ซึ่งเทียบเท่าน้ำหนักประมาณ 2 กะรัตก่อนเจียระไน)  ต้องทำการขุดมากกว่า 500 ตัน

เพราะโดยปกติแล้วการเจียระไนจะทำให้น้ำหนักของเพชรสูญหายไป 50-70% ของน้ำหนักเพชรดิบที่ขุดพบ

แหล่งสำคัญที่ค้นพบเพชรดิบทั่วโลกคือ Botswana, Russia, Namibia, และ South Africa.

          จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้เพชรที่เจียระไนแล้วมาแต่ละเม็ดนั้น ผ่านการลงทุนสูงมาก

ตั้งแต่การทำเหมืองเพชรนั้นผ่านขบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อนจนได้มาเป็นเพชร

ที่เราใช้สำหรับสวมใส่ในปัจจุบันนี้ ราคาของเพชรจึงเพิ่มมูลค่าขึ้นในทุกปี

สาเหตุที่สำคัญเหล่านี้จึงทำให้บรรดาผู้ที่หลงรักในคุณค่าของ เพชร ต้องใช้ความพยายาม

ในการเสาะหาเพชรในดวงใจและเก็บไว้ชื่นชม เปรียบเสมือนของขวัญที่ล้ำค่าจากธรรมชาติ

Visitors: 117,973